Blogg

Nytt från SKK om avel & hälsa

Oroande ökning av kastrerade hundar

En allt större andel av svenska hundar kastreras. Enligt den senaste undersökningen av Statistiska Centralbyrån från år 2012 är 22,3% av svenska hundar kastrerade. Bland hanhundar är siffran så hög som en tredjedel. Hanar kastreras också i yngre ålder än tikar. SKK ser med oro på utvecklingen som man inte tror har grund i en ökning av veterinärmedicinska problem, utan snarare är orsakad av bland annat marknadsföringsinsatser från veterinärkliniker och krav från hunddagis. En olycklig effekt är att tillgången till potentiella avelsdjur begränsas. Hundar som i tidig ålder kastreras utan veterinärmedicinska skäl utesluts från avelsarbetet långt tidigare än en utvärdering av deras eventuella avelsvärde kan göras. Eftersom många hundraser består av små populationer motverkar denna begränsning av avelsbasen SKKs uttalade intention att avel ska bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Det är också att beakta som en mycket negativ utveckling om den svenska traditionen att utbilda och träna hund, för att på så vis säkerställa en god relation mellan hund, hundägare och omvärld, ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar. SKK menar att förändring av mentalitet och andra egenskaper bör ske genom välplanerat avelsarbete. Försök att förändra beteenden genom rutinmässig kastration kan därmed inte stödjas av SKK.

Ur Hundsport Special nr 2 juni 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Räkna ut nedan * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.