Katter

På gården har vi två katter som skyddar gården mot bland annat råttor.